Сертификати

Продуктите MAKEA, KATTEN и BJØRN притежават

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА №TSD-22-06

 

Приложими хармонизирани стандратни:

  • БДС EN 71-1:2014+A1:2018

  • БДС EN 71-3:2019+A1:2021

 

Детско бюро ONNI, ONNEA и SMÅ са успешно тествани съгласно хармонизираните стандарти на Европейския съюз за безопасност на играчките, които са международно приети (директива 2009/48/EC).

  • БДС EN 71-1:2014+A1:2018, 8.11

  • БДС EN 71-1:2014+A1:2018, 8.21

  • БДС EN 71-1:2014+A1:2018, 8.23

 

Използваният материал шперплат и лаково покритие са успешно тествани съгласно хармонизираните стандарти на Европейския съюз за безопасност на играчките, които са международно приети (директива 2009/48/EC).

  • БДС EN 71-3:2019+A1:2021

  • БДС EN 71-10:2006

  • БДС EN 71-11:2005